VÅRT BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING

FOKUSOMRÅDE

Att verka för god konsumentservice
Hållbarhet del 3

Arbeta för nöjda och glada kunder genom god konsumentservice och support. På så sätt håller både produkten/tjänsten och relationen längre. Produkter och tjänster som inte är tillfredsställande kan leda till slöseri med pengar, resurser och tid. Hantera klagomål och tvister på effektivt och ansvarsfullt sätt med hänsyn till konsumentens bästa.

Hållbarhetsmål

Kunden har alltid rätt även när den har fel. Hög kvalitet och kundservice är utgångspunkten.

Aktiviteter

Från etiketten går det att utläsa från vilken batch produkten kommer ifrån. Information på alla produkters etiketter med innehållsförteckning, bäst före, kontakt för reklamation och från vilken batch produkten kommer ifrån. Produkter som ej lever upp till rätt kvalitet ersätts med ny produkt eller pengar tillbaka. Alla återförsäljare informeras om hur eventuella klagomål hanteras.

Vilka värden skapas:
Högre lönsamhet, marknadsposition, föredöme och medvetna konsumenter

Insatsen stöttar följande hållbarhetsområden:
ISO 26000: 6.7.6
Konsumentfrågor:
Konsumentservice, support samt klagomåls- och tvistlösning