HUR VI JOBBAR MED HÅLLBARHET

Att verka för klimatet
Hållbarhet del 1

Vi vet att mänsklig aktivitet påverkar klimatet genom de växthusgaser som genereras. Det gör också att vi kan göra något åt det genom att agera lite klokare. Både genom att begränsa våra utsläpp, skapa alternativ som har en positiv påverkan på klimatet och hitta lösningar som hjälper oss att bättre anpassa oss till ett annat klimat

Tryck här
om du vill veta mera om hur vi jobbar
med detta fokusområde

Att verka för en hållbar värdekedja
Hållbarhet del 2

Hållbarhet bör vara en röd tråd i hela värdekedjan och genom produkternas livscykel så långt som det är möjligt.

Tryck här om du vill veta mera om hur vi jobbar med detta fokusområde

Tryck här
om du vill veta mera om hur vi jobbar
med detta fokusområde

Att verka för god konsumentservice
Hållbarhet del 3

Arbeta för nöjda och glada kunder genom god konsumentservice och support. På så sätt håller både produkten/tjänsten och relationen längre. Produkter och tjänster som inte är tillfredsställande kan leda till slöseri med pengar, resurser och tid.

Tryck här om du vill veta mera om hur vi jobbar med detta fokusområde.

Tryck här
om du vill veta mera om hur vi jobbar
med detta fokusområde